Hvordan kan Design Sprint sikre rask og effektiv innovasjon?

Du har sikkert vært der – diskusjonen går i sirkler, løsninger blir diskutert om hverandre, og på slutten av møtet har man fortsatt ingen klar plan videre. Kanskje lander dere en løsning, men dere oppdager etter tidkrevende utvikling at markedet ikke responderer på det nye produktet, tjenesten eller kampanjen slik dere håpet. Å tilrettelegge for innovasjon gjennom effektive arbeidsformer er krevende, og det er nettopp dette en Design Sprint kan hjelpe ditt team med.

Mads Bjørgan og Pia Irgens Isaksen

Møt to ansatte i Bene Agere som har erfaring fra Design Sprint

Mads Bjørgan er konsulent hos oss og har vært med på strategiprosjekter og forretningsutvikling i et bredt spekter av selskaper og bransjer. Han er akkurat ferdig med å fasilitere en Design Sprint, og har mange gode erfaringer og tanker rundt konseptet. – En Design Sprint krever fullt fokus fra deltakerne over en relativt kort periode, men er til gjengjeld en lærerik og engasjerende prosess for både bedriften og de som deltar på sprinten.

Pia Isaksen, som også har jobbet på Design Sprint-prosjekt, innså fort at ved å bruke en fastsatt og utprøvd prosess øker sannsynligheten for å stå igjen med et godt konsept. Konseptet man har kommet opp med videreutvikles til en svært enkel, men også representativ prototype som kan gi indikasjon på om produktet vil slå an i markedet. – Det er ganske utrolig hvor mye man får gjort i løpet av en sprint!

Hva er en Design Sprint?

Design Sprint er en velprøvd metodikk hvor man går fra en idé eller en utfordring, til å teste en prototype og løsning i markedet på få dager. Målet med en strukturert arbeidsform som dette er å sikre at man har identifisert et betydningsfullt problem, og å sikre at den påfølgende løsningen faktisk er av verdi. Det er i seg selv ikke noe unikt – men en Design Sprint lar deg gjøre dette på bare fem dager. På denne måten unngår man å investere tid og ressurser i løsningsutvikling før man har svar på om produktet eller tjenesten er av verdi.

I hvilke situasjoner er det aktuelt å gjennomføre en Design Sprint?

 • Når det er mye som står på spill
 • Når det er begrenset med tid og teamet trenger en god løsning raskt
 • Når man står fast – og har behov for nye perspektiver og mer momentum

Design Sprint er i seg selv definert som en generisk arbeidsform, og det er ingen spesielle begrensninger på hverken industri, bransje, eller type problem som kan tas fatt på.

Design Sprint-metodikken er et verktøy for ditt team når det enten er mye som står på spill,
tiden ikke strekker til eller når man har kjørt seg selv fast i det samme sporet

Det som derimot er sentralt, er at problemstillingen som står i fokus er av stor betydning. Et tverrfaglig team og en fasilitator setter annet viktig arbeid til side for å delta gjennom én hel uke. Det er derfor viktig at oppgaven som skal løses er kompleks nok, krevende og av stor betydning for selskapet. Hensikten med en sprint er ofte å fasilitere frem innovasjon og sette retning – da er det viktig at mulighetsrommet er attraktivt og noe man ønsker å posisjonere seg mot.

Hvordan gjennomføre en Design Sprint?

Kilde: https://www.thesprintbook.com/the-design-sprint

En sprint foregår typisk over fire til fem dager, der hver dag har et overordnet mål:

 • Forstå problemet og fastsette et langtidsmål
 • Skissere løsninger
 • Velge løsning
 • Prototype løsning
 • Brukertesting

Teamet starter uken med å ta et steg tilbake og sikre innsikt i hele brukerreisen til kunden man ønsker å nå ut til, blant annet gjennom å intervjue eksperter innenfor området. På slutten av mandagen sitter deltakerne med en dyp forståelse av prosessen man ønsker å forbedre eller ta en posisjon i, og en klar formening om hva man ønsker å finne svar på i løpet av sprinten.

Tirsdagen deles inn i to hovedaktiviteter. Den første aktiviteten handler om å hente inspirasjon fra allerede eksisterende produkter. Etter denne aktiviteten sitter brukerreisen fra mandagen fortsatt friskt i minne og man har forhåpentligvis gjort seg opp noen tanker om hvordan problemet kan løses. Dette er et godt momentum å ta med seg inn i den andre aktiviteten. Her vil hver enkelt deltaker skissere opp løsninger de tenker er interessante å ta videre til prototyping.

I løpet av onsdagen enes man om hvilke konsepter og løsninger som det skal lages en prototype på. Når sprintdeltakerne har kommet til torsdagen er den største jobben allerede gjort, nemlig å bestemme løsningen man vil teste ut i markedet, og det gjenstår kun å konkretisere løsningen i en prototype før man tester den hos brukere på fredag.

Dette er teamet du bør ha med deg i en sprint

Brukertestingen er på mange måter ukens høydepunkt fordi man endelig får svar på om sprinten har løst et reelt problem. Etter brukertestingen står man typisk overfor tre scenarioer:

 1. Prototypen er godt tatt imot av brukertesterne – supert! Da er det bare å sette i gang med videre arbeid for å utvikle konseptet.
 2. Brukertestene gir ikke tilbakemeldingene og responsen du håpet på. Dette er likevel verdifullt i seg selv, da teamet sitter igjen med et tydeligere svar på hvilke retninger man bør og ikke bør forfølge.
 3. Et siste scenario er at de forskjellige brukertestestene ikke gir entydige svar. Dette innebærer at man ikke klarer å se et tydelig mønster eller at en uvisshet henger over svarene. I dette tilfellet er mest sannsynlig ikke prototypen tydelig nok i formidlingen av budskapet. Teamet bør vurdere å kjøre en ny runde med en tilpasset Design Sprint – der man kun gjennomfører utvalgte øvelser i forkant av nye brukertester.

Hva kan man forvente etter en gjennomført Design Sprint?

Vår erfaring er at selv om det ikke gis garantier om utelukkende positive tilbakemeldinger fra brukertester, så sitter likevel teamet igjen med en mye skarpere forståelse av problemstillingen og klarere tanker om veien videre. Innsikter som har kommet frem i løpet av uken – dette kan være alt fra idémyldring til nye hypoteser, tanker om konsepter, produkter og tjenester – bør dokumenteres og videreforedles i den grad det er relevant. En annen svært berikende effekt vi har sett er at teamfølelsen og samholdet til teamene har blitt mye sterkere i løpet av uken.

Vi opplever at sprinten fungerer svært godt som en kick-off for et prosjekt-team. Det er en intensiv uke som setter retning og skaper engasjement rundt et aktuelt problem eller konsept. Om oppstarten til et prosjekt går tregt, eller man har et ønske om å virkelig dra i gang en stor satsing, kan Design Sprint være en arbeidsform som raskt gir en dytt i riktig retning.

Forhåpentligvis har denne artikkelen gitt deg et godt innblikk i hva en Design Sprint innebærer og om verktøyet kan passe for deg og ditt team. For de som ønsker å gjennomføre dette på egenhånd er et naturlig neste steg å lese boken (https://www.thesprintbook.com/).


Posted

in

,

by

Tags: