Våre tjenester

Våre tjenester skal utgjør en forskjell. 

Vi leverer tjenester som bistår toppledere med å løse deres strategiske utfordringer. Enten man må utvikle en ny strategi med en ny retning, styrke konkurransekraft, møte endrede rammebetingelser og kundebehov eller gjøre strukturelle endringer har vi erfaring og tjenester som hjelper det og ta de riktige beslutningene. Med erfarne rådgivere og partnere med 20+ år konsulenterfaring i tillegg til betydelig operativ ledererfaring får både en strukturert prosess og rådgivning som utfordrer virksomhetens komfortsone.

Strategi

Vi bistår med utvikling av konsernstrategi, virksomhetsstrategi i tillegg til funksjonelle strategier. Vår prosess utfordrer «status quo» ved å legge vekt på å utforske strategiske alternativer og formulere strategier basert på reelle konkurransefortrinn. En god strategi vil løfte deg over gjennomsnittet i bransjen – vi støtter ambisiøse ledere som ønsker resultater «beyond ordinary»

Transformasjoner

Transformasjoner eller omstillinger kommer i mange former. Vi bistår virksomheter med restrukturering, lønnsomhetsforbedringer og nye operasjonsmodeller for å skape virksomheter med fremtidsrettet organisering, kompetanse og organisatoriske ferdigheter. Vårt team har hatt nøkkelroller i forbedringsprogrammer som til sammen har levert flere milliarder i resultatforbedringer.

Fusjoner

Vårt rammeverk dekker planlegging og gjennomføring av fusjoner med etablering av Dag1 planer og Dag 100 planer. Vi bistår også med å følge opp synergi realisering fra investeringsbeslutningen. Vårt team har erfaring fra gjennomføring av et 10-talls fusjoner.

Vekst og innovasjon

For å vokse mer enn bransjen må toppledere utvikle virksomhetens virksomheter, markeder og produkter. Vi har bred erfaring med å utvikle vekststrategier og innovasjonsprosesser for å identifisere og kvalifisere nye ideer.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyringen er topplederens systemer og strukturer for å følge opp strategier og resultater. Vårt helhetlige rammeverk dekker alle deler hele prosessen fra oversettelse av strategier til virksomhetsmål på ulike operative nivåer, ledelsesprosesser, business review og OKR.

Digital forretningsutvikling

Utviklingen knyttet til digitale tjenester og verktøy som understøtter kritiske forretningsprosesser har foregått i flere 10-år. Toppledere har allerede omfattende erfaring med digital transformasjon og møter nå en ny æra hvor data og kunstig intelligens vil være en kritisk konkurransefaktor i de fleste bransjer. Vi knytter digitale trender og utviklingstrekk til virksomhetens kjernevirksomhet og bistår med å identifisere en portefølje av digitale piloter og prosjekter med potensial for verdiskapning og økt konkurransekraft. Vi bistår med å utvikle fremtidens data-drevne virksomheter hvor strategiske og operative beslutninger understøttes av oppdatert data og innsikt.

Startup-tjenester

Som «grundere» støtter vi andre «grundere» med å tydeliggjøre og teste sine verdiforslag, utvikle vekststrategier, forretningsplaner, lede prosjekter og støtte i operative roller.

Transformasjoner som leverer

Vår normale tilnærming til transformasjoner gjennomføres i tre faser:

  • “Explore” som er en utforskende fase hvor potensialer blir identifisert og ambisjoner blir artikulert basert på fakta og analyser 
  • “Forankring og forpliktelse” som er en kort og intens fase hvor potensialene blir testet og validert med organisasjonen og det lages en plan for hvordan målene skal nås
  • “Prestasjonsløft” som er gjennomføring av forbedrings- og fornyelsestiltakene, realisering av potensialene og bygge endringskondisjon slik at virksomheten har tempo og gjennomføringskraft til å håndtere den kontinuerlige uforutsigbarheten i dagens markeder

Ønsker du å bli “fit for the future”?

Kontakt oss i dag for å forstå hvordan vi sammen kan mestre fremtiden.