Bene Agere blir til TPXimpact

– Vil ha stor betydning for kundene våre

Ved å forene egen kompetanse innen strategiutvikling og gjennomføring av transformasjoner med morselskapets innholdsrike digitale verktøykasse, får kundene til TPXimpact det beste av to verdener.

– Under navnet Bene Agere har vi siden oppstarten i 2005 vært opptatt av å sette mennesket i sentrum, og være blant de beste management consulting-byråene i Norge. For å lykkes med strategiarbeidet mener vi det er helt avgjørende at menneskene i organisasjonen har den kompetansen, motivasjonen, innsikten og de verktøyene som kreves for sette strategien ut i livet og høste fruktene av resultatene den bærer med seg.

– Dette vil fortsatt være hovedfokuset vårt i tiden som kommer, men nå vil vi i tillegg inngå i et mer tydelig felles verdiforslag sammen med en av markedets beste digitale tjenesteleverandører.

Daglig leder i TPXimpact Norge, Lars Christian Torhaug.

Det sier Lars Christian Torhaug. Han er daglig leder i TPXimpact Norge og leder en avdeling bestående av ansatte med dyp forståelse av hva som kreves for å oppnå langvarig endring og forbedring.

– Våre ansatte er aktive, engasjerte mennesker – mange med erfaring fra toppidretten. De vet hva som kreves for å lykkes, og er eksperter på å ikke bare legge gjennomførbare og gode strategier, men også sørge for at organisasjonen evner å følge strategien som blir lagt. Når de nå i tillegg får «backing» fra 800 kompetente kolleger i England, og en markedsledende digital verktøykasse å lene seg på, blir vi et veldig solid konsulentbyrå, sier han.

– Endringen vil gi oss rom til å vokse i Norge, og vi vil være i stand til å gjøre en forskjell for kundene våre på mange tjenesteområder.

– Selskapene må eie prosessene sine selv

Som organisasjon har Bene Agere bestandig vært trofast mot egne verdier: De ansatte skal være resultatorienterte og langsiktige, og man skal være en driver for endring ved å våge å utfordre det kjente og etablerte. Men først og fremst skal man ha troen på mennesket.

– Alle som har jobbet med oss vet hvor genuint opptatt vi er av å sørge for at det er menneskene i en organisasjon som skal drive strategien fremover, ikke omvendt.

Lars Christian Torhaug

Torhaug er tydelig på at selskapet skal fortsette å være trofaste mot verdiene sine – også i ny drakt. 

– Vi er opptatt av å etterlate oss et selskap som er i bedre stand enn det var da vi kom dit. På det punktet er vi standhaftige. Vi synes det er gøy når det er kunden selv som står på scenen og presenterer et resultat, eller legger frem en analyse med stolthet. Vi vil at de skal oppleve at dette er noe de selv har mestret.

Han innrømmer at kundeløftet ikke alltid er en ideell forretningsmodell. 

– I og med at vi ønsker at kundene våre skal bli gode på det vi selv gjør, sørger vi på mange måter for at de ikke har bruk for oss lenger når samarbeidet er over. Men vi har tro på at gode kundeopplevelser gjør at vi på sikt vinner nye oppdrag hos nye kunder, sier han. 

Slik jobber TPXimpact: Fra strategi til resultater.

BLID GJENG: Disse konsulentene gleder seg over å utgjøre den norske avdelingen til TPXimpact.

Betydningsfull endring

– Vi går ikke inn i et selskap og gjennomfører transformasjoner bare for transformasjonens del, de må faktisk utgjøre en forskjell. I tidligere år har det vært vekst og resultatforbedringer som har vært det førende, men senere har det vært minst like stort fokus på bærekraft, «purpose» og «impact». Vår egen prosjektportefølje viser også dette, ved at brorparten av disse handler om å ta posisjoner i det grønne skifte, utvikle bærekraftsstrategier og utvikle kundesentriske tjenester – ofte digitale. 

Da morselskapet endret navn til TPXimpact ble det samtidig bestemt at samtlige avdelinger skulle operere under det samme navnet. Dette gir rom for bedre samarbeid på tvers av organisasjonen, mener Torhaug. 

– Etter mange oppkjøp av spesialiserte nisjeselskaper fant vi ut at det ble vanskelig å fremstå som en helhetlig organisasjon med et sømløst verdiforslag. Det gjør vi noe med nå, sier han og utdyper: 

– Nå vil vi ha felles farger, logo, verdier og et enkelt kundeløfte. De nye multidisiplinære prosjektformene, kombinert med digitale arbeidsflater og vesentlig økt toleranse for prosjekter levert på avstand, får vi med vår nye organisering muligheten til å levere på tvers av landegrensene med en digital og menneskelig kompetanse fra øverste hylle. Sammen med kundene våre skal vi klare å mestre fremtiden. 

Ute etter betydningsfull rådgivning?

Viktig med god kondisjon 

At endringsarbeid og gjennomføring av transformasjoner er blant spesialitetene til TPXimpact råder det liten tvil om. Men det å gjennomføre en enkeltstående endring er i seg selv ikke tilstrekkelig, mener Torhaug. Det som er helt essensielt er å oppnå en kapasitet i organisasjonen der man er klare for å møte på nye endringsbehov igjen og igjen: 

– Moderne teori rundt ledelse og utvikling av strategikonsepter fremhever viktigheten av å opparbeide seg varige konkurransefortrinn. Men som historien viser er det få – om noen – konkurransefortrinn som er varige, fordi omgivelsene er i stadig og hurtig endring, sier han. 

TPXimpact mener at et av de viktigste konkurransefortrinnene til en organisasjon vil være å ha utviklet en god endringskondisjon

Begrepet ble til sammen med 47 topp- og styreledere fra en rekke ulike bransjer og er definert som «en varig utholdenhet til å stå i kontinuerlig uforutsigbarhet og å implementere endringer for økt konkurransekraft med entusiasme og høyt tempo». 

Les også: Test din endringskondisjon

Igjen kommer man altså tilbake til viktigheten av å jobbe med menneskene i organisasjonen: 

– I et selskap kan man analysere, regne, tegne opp og utvikle så mange glitrende strategier man bare ønsker, men det hjelper lite dersom menneskene i organisasjonen ikke tror på det prosjektet du har iverksatt, og ikke har verktøyene, kompetansen og motivasjonen som trengs for at alle skal dra i samme retning.

Lars Christian Torhaug

Ønsker å bidra i flere sektorer 

Bene Agere har lenge vært et lite konsulentbyrå med bred erfaring. Kundeporteføljen har bestått av alt fra små startups og enkeltpersoner i lederstillinger, til store virksomheter som er mer forvaltningsorientert. Som en del av et større konsern ønsker de nå å bli enda bedre på det som lenge har vært en av morselskapets største styrker: bidrag inn mot offentlig sektor. 

– Mye av erfaringen vår fra privat sektor er direkte overførbar til det offentlige, sier Torhaug.  

– Nå har vi også en rammeavtale med Forsvaret på strategitjenester, vi har nylig gjennomført to strategiprosjekter med offentlige kunder, og neste uke starter vi enda et prosjekt, sier han. 

I England har TPXimpact gjennomført en rekke vellykkede prosjekter i samarbeid med det offentlige. Særlig innen helse- og omsorgssektoren og transportsektoren. Kunnskapen og erfaringene derfra ønsker Torhaug og hans avdeling å dra nytte av hjemme i Norge. 

– Vi har mange spennende erfaringer fra England som vi mener er verdifulle for norske kunder og vi har en ambisjon om å bygge opp et verdiforslag mot offentlig sektor, sier han avslutningsvis.


Posted

in

by

Tags: