God ledelse krever god endringskondisjon

Å drive endring, omstilling og utvikling med stor hastighet, krever god endringskondisjon, og god kondisjon forutsetter både trening og vedlikehold. Men hvordan skal du få opp farta, og ikke minst – sørge for at konkurrentene ser ryggen din?

All ledelse er i endring nå

– Ledelse og endringsledelse er ikke lenger to ulike ting. Der vi tidligere drev virksomheten i en normalsituasjon, observerte at vi sakket litt akterut, for så å gjennomføre et endringsprogram og returnere til en ny normalsituasjon, så ser dagens ledere at all ledelse i vår tid handler om ledelse av endring. Og kravet til ledelse er dermed også i kontinuerlig endring, sier Pål Wæhle, partner og rådgiver i konsulentselskapet Bene Agere.

Selskapets visjon er at de sammen med sine kunder skal mestre fremtiden gjennom å «forløse energi og bygge endringskondisjon hos ledere og medarbeidere slik at strategier gjennomføres, transformasjoner blir vellykket og potensialene realiseres».

Pål Wæhle, partner i Bene Agere.
Pål Wæhle, partner i Bene Agere.

Hvorfor er det viktig å være veltrent i å drive endring?

Mange ledelsesteorier og strategikonsepter er basert på at det kan skapes varige konkurransefortrinn. Historien viser imidlertid at det er få, om noen, konkurransefortrinn som er varige, fordi omgivelsene er i stadig endring.

– Da blir evnen til å lykkes med innovasjon, endring og kontinuerlig tilpasning et viktig, varig og vanskelig kopierbart konkurransefortrinn, sier Wæhle.

Våren 2021 diskuterte Wæhle og hans kolleger i Bene Agere endringskondisjon med 47 toppledere og styrearbeidere i relativt store, modne foretak gjennom en stor undersøkelse basert på samtaler én til én.

Pål Wæhle, partner i Bene Agere.

– Hypotesene bak undersøkelsen bygget på at modne foretak har mye å lære av enhjørningene og helt digitale virksomheter i deres måte å drive endring og utvikling med stor hastighet. De fleste modne virksomheter er organisert i hierarkier, og fortrinnet ved dette er effektivitet basert på spesialisering. Men når ytre endringer krever endringer internt som går over flere hierarkier, viser denne måten å organisere på sine svakheter; det går ikke raskt nok. Det å ha en organisering som støtter rask endring er en viktig egenskap ved endringskondisjonen.

“For å henge med i svingene må dere ha god endringskondisjon.”

– Pål Wæhle

– Det at fremtiden er usikker for mange, gjør langsiktig planlegging krevende, og det betyr at virksomhetene må evne å omstille og utvikle seg raskt. For å henge med i svingene må dere ha god endringskondisjon. I arbeidet med undersøkelsen ble lederne spurt om å definere begrepet endringskondisjon og de definerte det som «en varig utholdenhet til å stå i kontinuerlig uforutsigbarhet og å implementere endringer for økt konkurransekraft med entusiasme og høyt tempo», forteller Wæhle.

Videre spurte Bene Agere om hva denne kondisjonen bygger på. Gjennom 150 timer med samtaler vokste det frem ni egenskaper som er avgjørende.

– Vi ser på definisjonen som noe du ser karakteriserer organisasjonen når de ni egenskapene er på plass. Det er disse ni egenskapene du kan jobbe med, og kondisjonen blir resultatet av at disse egenskapene er veltrimmet.

Ni egenskaper må være på plass for å lykkes

  1. Topplederes rolle i å skape mening av endringer i marked og fremtid, og oversette til hva dette betyr for virksomheten, og å kommunisere det grundig.
  2. Topplederens rolle i å sørge for at alle de ni elementene er på plass og spiller sammen, og i å sørge for at alle deler av organisasjon er med.
  3. Porteføljestyring av innovasjonsaktiviteter, evne til å innovere lineært og ikke minst radikalt mot en felles retning.
  4. Sikre at mellomledere er endringsagenter.
  5. Bruke endring som treningsarena for å styrke evnen til å håndtere endring.
  6. Sikre at medarbeiderskapet fungerer godt; den enkeltes kompetanse, endringskompetanse, evne til å ta ansvar og evne til selvledelse.
  7. Utvikle en kultur som støtter endring med stor hastighet.
  8. Utvikle en organisering som støtter endring med stor hastighet, mer flerfaglige team med autonomi.
  9. Sikre et lederskap som støtter endring med stor hastighet.

– Lederne sier at alle disse egenskapene må være til stede; det er i matematisk terminologi produktet av styrken per egenskap og ikke summen av dem som definerer kondisjonen. Svikt i ett ledd rammer hele kjeden, sier Wæhle.

Thea Grosvold, manager i Bene Agere.
Thea Grosvold, manager i Bene Agere.

Hvor god er kondisjonen i din organisasjon?

Thea Grosvold, manager i Bene Agere.

På bakgrunn av resultatene i undersøkelsen, ble det utarbeidet en endringskondisjonstest. I testen skal man ta stilling til en rekke påstander om selskapet, som for eksempel «Hos oss er medarbeiderskapet like viktig som lederskapet» eller «Vi er organisert for å drive endring med stor hastighet» og deretter rangere seg på en skala fra 1 til 7.

Testen kan gjøres alene, med ledergruppen din eller med et større utvalg ledere for å bevisstgjøre flere om hvordan dere må arbeide med å drive endring og utvikling med enda større hastighet. Da får du testet 5-8 elementer per egenskap, og får et godt grunnlag for å utvikle endringskondisjonen i din organisasjon.

– Som toppleder eller mellomleder utfordrer testen deg til å bruke litt tid til å tenke igjennom de punktene som er viktig for å lykkes på lang sikt, innenfor en avgrenset gruppe, eller som helhet for en divisjon eller selskap. Testen gir et godt helhetssyn på grunnleggende prestasjonsfremmende byggesteiner som blant annet kultur, kommunikasjon, involvering, lagfølelse, innovasjon og forutsigbarhet, sier Thea Grosvold, results professional i Bene Agere.

Hvordan forbedre endringskondisjonen?

Å forbedre kondisjonen kan være slitsomt fordi det krever både planlegging, vilje, kunnskap og gjennomføringskraft. Å se at konkurrenter blir sprekere og smidigere, at de beveger seg smartere og fortere – og til slutt helt forbi – kan være frustrerende. Akkurat som med vanlig kondisjon, er også endringskondisjon ferskvare. Den må vedlikeholdes kontinuerlig. Muskler må bygges, tøyes og kroppen restitueres.

– Kondisjonen må bygges ved trening. Derfor er det viktig å bruke all endring som en arena for å trene på å bli bedre. Det handler også om å være klar over hvilke egenskaper – eller muskler – som må styrkes, hvilke mål vi skal sette oss for å styrke egenskapen, samt hva og hvordan vi skal måle oppnåelsen. Nå bygger vi «treningsstudio» og rollebaserte «treningsprogram» for noen av de som allerede har tatt testen og besluttet å styrke kondisjonen.


Posted

in

,

by

Tags: