Påskebrev 2021 – Kundehistorier fra pandemien til inspirasjon

Et innholdsrikt pandemiår ligger bak oss, påsken og våren ligger foran med noen fridager, usikkerheten er stor og rådene er mange. Tankene går bevisst eller ubevisst til å forberede de neste 3 til 6 månedene.

Bene Agere har jobbet med mange spennende muligheter det siste året og som inspirasjon til å «mestre fremtiden» har vi satt sammen eksempler for deg på hva våre kunder har prioritert og lyktes med på tross av pandemien.

En observasjon er at noen har vært modige og satset. Det har vært permitteringer, nedskaleringer og det har vært krevende valg, men mange har sett fremover og jaget potensialene.

«Mange har vært modige, satset, tatt krevende valg og jaget potensialene»

Vi observerer også at en rekke foretak lar strategi og innovasjon stå på vent, og er virksomheten din der skal du vite at digitale verktøy for samhandling muliggjør de gode og kreative prosessene.

Gjennomføring av endringsprogram med gode resultater

En av våre største kunder har videreført et ambisiøst endringsprogram og videreført store og små forbedringsprosjekter i kategorien «god drift» og hverdags-forbedringer. I 2019 ble bunnlinjen forbedret med 35 MNOK, i 2020 med 123 MNOK på en omsetning på 1,6 MRDNOK. De har investert i å utvikle sin egen endringskondisjon, og prosjektene er i all hovedsak vært levert på distanse; allikevel har de involvert bredt.

Investert i endringskompetanse, gjennomført planlagte forbedringsprosjekter, realisert gevinster på 35 og 123 MNOK og bygget endringskondisjon.

Nye digitale verktøy for samhandling har vært et nyttig supplement. Mye er skapt på inntektssiden, ved riktigere prising, uttak av potensialer i eksisterende avtaler og reforhandling av nye. Det er også gjort mye på kostnadssiden og noe på bærekraft. En suksess og fremdriftssikring ble gjennomført hvor ledere og medarbeidere fortalte at dette var et av de modigste tiltakene de hadde gjort og at effektene for organisasjonen hadde vært formidable også utover det økonomiske.

Fusjonsprosess for å posisjonere seg for en bærekraftig fremtid

Det tas initiativ til strukturelle grep for å sikre nye posisjoner, realisere det grønne skiftet og utvikle kulturen som behøves for å mestre fremtiden.

Under pandemien har mange eiere og toppledere tatt strukturelle grep og posisjonert seg for fremtiden, og vi er i gang med vårt tredje fusjonsengasjement. To av disse er selskaper som skal bygge plattform for å kanalisere kompetanse og ressurser mot posisjoner i bærekraftige næringer og samtidig effektivisere olje- og gassrelatert virksomhet.

Selskapet har satt ambisiøse tidslinjer, integrert virksomhetene, utviklet nye verdiforslag, laget sine strategiske veikart og holdt tempoet oppe til tross for tiden vi lever i. Det har vist seg fullt mulig å drive strukturelle prosesser på distanse, når alternativet er at det ikke vil skje. Den tredje fusjonen starter nå opp med en kulturanalyse rett etter at fusjonen ble formelt godkjent i selskapenes generalforsamlinger. Lederne mener det er ekstra viktig å sette ord på likheter og forskjeller når man ikke kan møtes. Vi møter fornøyde medarbeidere som verdsetter en tydelig plan for integrasjonsprosessen og at ledelsen tar tak i et så viktig tema med en gang.

Gjennomføring av digital transformasjon

På vei inn i pandemien var vi involvert i evalueringen av en stor digital transformasjon hvor sentrale IT systemer overføres til en av de globale sky-plattformene. En vesentlig del av salgs og markedsføringen fremover skal skje gjennom skybaserte kundegrensesnitt, interne administrative prosesser skal digitaliseres og de enorme datamengdene man har tilgjengelig skal benyttes til å utvikle nye interne tjenester for å øke effektivitet og redusere investerings-kostnader.

Digitale satsingsområder er prioritert, nye tjenester er lansert, smidige arbeidsformer er blitt en naturlig del av hverdagen og styringsmodell for digitale prosjektporteføljer er utviklet.

Gjennom pandemien har denne kunden hatt behov for å nedbemanne, men den digitale satsingen ble prioritert og videreført. Smidig prosjektmetodikk er blitt en del av hverdagen, en ny digital enhet ble etablert og de har utviklet styringsmodellen for å følge opp digitale prosjektporteføljer. De målsatte effektene begynner å materialisere seg.

Forretningsutvikling og etablering av et globalt Center of Excellence

En annen kunde opplevde tidlig at det var mulig å teste nye forretningsmodeller nå som «alt kunne prøves». Salg av kapitalvarer blir erstattet av tjenestebaserte forretnings-modeller. Under pandemien er det etablert et globalt Center of Excellence for å støtte endringen.

Etablert globalt Center of Excellence for å utvikle og lansere tjenestebaserte forretningsmodeller.

Starten på arbeidet har fulgt kjente spor, men innovasjonen er gjennomført på tvers av mange geografier med utstrakt bruk av digitale verktøy. Visjon og strategisk veikart er utviklet og forankret, tjenestene er konkretisert og beskrevet og organisasjonen er rekruttert og bemannet opp.

Hva nå – videreføring av arbeid som under pandemien er satt på vent

«Bærekraft må opp på agendaen igjen for mange og arbeidsverktøyene er klargjort»

Mange har vært nødt til å prioritere arbeidskraft foran bærekraft, og dette utviklingsområdet har under pandemien lidd i mange foretak. Vi har fulgt et par tilløp til å ta tak i bærekraftstrategier og de digitale arbeidsflatene for kartlegging ligger klare til bruk, men så kom infeksjonsbølgen tilbake med permitteringer, og dette er et område vi vet vil ta seg opp utover våren og sommeren.

Vi opplever at ledere gjennomfører strategiprosesser, investerer i å utvikle B2B salgskompetanse for å kunne selge på distanse og store ERP prosjekter fortsetter med full styrke. Veldig mye kan fortsette som før, men på en litt ny måte.

«Bedrifter gjennomfører strategi prosesser, utvikler B2B salgskompetanse og holder tempoet oppe på IT prosjekter»

Bene Agere

Vår visjon i Bene Agere er at vi sammen med våre kunder skal mestre fremtiden gjennom å forløse energi og bygge endringskondisjon hos ledere og medarbeidere slik at strategier gjennomføres, transformasjoner blir vellykket og potensialene realiseres. Det siste året har vært krevende for våre kunder og for oss, men vi har også vært med på mange spennende kundesuksesser.

Pandemien vil prege oss en stund til, og arbeid og ledelse på distanse er kommet for å bli. Vi håper disse kundehistoriene skaper inspirasjon til det som ligger foran deg og din virksomhet og ikke nøl med å ta kontakt for å høre mer om hvordan fremtiden kan mestres selv nå når vi ikke kan møtes.


Posted

in

,

by

Tags: