Snudde utfordringene til muligheter

Ved å utsette strategiprosessen, risikerte suksess-selskapet Ohmia Charging å miste punchen i markedet. De lot seg imidlertid ikke stoppe av pandemien, men gjennomførte en vellykket og heldigital strategiprosess – med god hjelp utenfra.

– Da jeg begynte i jobben som administrerende direktør i Ohmia Charging i fjor høst, rakk jeg akkurat å få noen uker på kontoret med mine nye kolleger, før vi måtte stenge ned og jobbe fra hjemmekontor igjen, forteller Eirik Hage Grøstad.

– Ikke en helt optimal start, men det var ikke tid til å dvele over det.

Ingen tid å miste

Eirik Hage Grøstad sitter midt i et luftig kontorlokale med store vinduer og moderne stoler. Det som ser ut som et stilig kontor, er hans foretrukne bakgrunn på Teams. I virkeligheten sitter han på hjemmekontor, han også. Selskapet han er satt til å lede, er Norges største leverandør av elbillading til boligselskaper, og målene for selskapet er like høye som de er hårete; sammen med sine 37 nye kolleger skal han finne løsninger som gjør det enklere, smartere og enda mer effektivt med elbillading. Målet er å bygge robuste og smarte anlegg for fremtiden.

Som nyslått administrerende direktør, hadde altså ikke Eirik Hage Grøstad så mye tid å gruble over hvilke ulemper nedstegningen kunne medføre. Han måtte samle troppene, vise vei og legge en ny strategi – fra hjemmekontoret i Lommedalen.

Enorm vekstreise

– Vi har en enorm vekstreise bak oss – og foran oss – og den kommer ikke gratis. Da jeg begynte i selskapet, var det mange baller i luften. Mye var uavklart og vi trengte struktur, forteller Hage Grøstad.

Ledergruppa var ny, og med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, var – og er – administrasjonen spredt geografisk. Til tross for store avstander og utfordringer med å møtes fysisk, ble det fort klart for Eirik at de hadde behov for å samkjøre seg.

– Jeg så at vi trengte å gjøre hverandres utfordringer til våre felles utfordringer. Det verste som skjer i et selskap er når felleskapet blir borte, når det blir «prosjektet ditt» og «prosjektet mitt», og vi glemmer at vi er ett. Når alle sitter på hjemmekontor med sine spesifikke oppgaver, hjertebarn og KPI`er, kan det lett bli slik   Det er bare menneskelig. Vi måtte evne å zoome ut, sitte sammen i helikopteret og eie problemstillingene sammen, forteller han.

Strategiprosessen kunne ikke vente

Ohmia Charging var på full fart vei ut av gründergarasjen. De måtte profesjonalisere seg, og levere på en proffere og mer strukturert måte. Men de trengte bistand utenfra.

– Vi hadde behov for å sette i gang en strategiprosess – en prosess der vi kunne grave i mine og selskapets problemstillinger, se på hvilket landskap vi beveget oss i og hvilke problemstillinger dette landskapet bød på. Vi trengte å stille spørsmålene: Hvor står vi og hvor vi ønsker å komme? Har vi noen idé om hvilke muskler og kompetanse vi trenger, hvilke kapabiliteter vi mangler? Og ikke minst – hva er ingrediensene i Ohmia Chargings hemmelige saus? Målet med denne strategiprosessen var å kunne gi hele organisasjonen en tydelig retning, slik at alle visste hvor vi skulle, og at alle eide purpose sammen.

Ledelsen i Ohmia Charging vurderte først å kjøre strategiprosessen internt, og de hadde ambisjoner om å ha noen fysiske samlinger og sesjoner. Det viste seg raskt å være vanskelig på grunn av pandemien.

– Ved å utsette strategiprosessen, risikerte vi å miste punchen i markedet. Vi hadde et behov for å få inn en uhildet part som kunne hjelpe oss i innsiktsarbeidet, og som kunne løfte oss og gjøre oss bedre. Derfor kontaktet vi Bene Agere, forteller Hage Grøstad.

Utløste mye kreativitet

Bene Agere er et uavhengig, norskbasert strategi- og management consulting-selskap med en visjon om å bistå kundene sine til å mestre fremtiden. De er kjent for å skape energi og endringskondisjon hos kundenes medarbeidere og ledere slik at strategier gjennomføres, transformasjoner blir vellykket og potensialene realiseres.

– Jeg tok kontakt med Bene Agere for å diskutere mulighetene for å gjennomføre en strategiprosess med dem. De satt opp et forslag til en serie med workshops i en kombinasjon av hjemmearbeid og digitale møter. Jeg fikk en trygghet på at de kunne hjelpe oss til tross for at vi ikke kunne møtes fysisk.

For å gjennomføre prosessen, foreslo Bene Agere å bruke verktøyet Mural i selve workshopsettingen. Mural er et verktøy der mange kan samarbeide på en virtuell flate i sanntid, og oppnå den samme effekten som om man var sammen fysisk. Det er en arbeidsflate for visuelt samarbeid for å engasjere alle i en arbeidsgruppe, og verktøyet brukes til brainstorming, kreative prosesser, strategi- og planlegging, møtegjennomføring, workshops og til en viss grad også analysearbeid.

Det var ti personer involvert fra Ohmia Charging, og hver sesjon startet med at konsulentene fra Bene Agere tok en «steg for steg»-gjennomgang av hva de skulle gjøre.

– Det kunne for eksempel være at alle fikk i oppgave å komme opp med en idé. Ved bruk av Mural skrev vi opp ideene våre på digitale gule lapper. Du aner ikke hvor mye jeg har savnet gule lapper og white board, sier Hage Grøstad og ler.

– Denne prosessen utløste så mye kreativitet, og jeg ble bedre kjent med folka mine. Å gjennomføre noe sånt digitalt, krever en arbeidskultur som er tuftet på tillit, og det opplever jeg at vi har. Det har vært en utrolig fin prosess, men uten bistand og en god samhandlingsflyt så tror jeg at vi ville ha mistet kreativiteten og progresjonen underveis, sier han.

– Det var godt å få inn erfaring fra noen som kan teste oss, stille oss til veggs for vedtatte sannheter, hjelpe oss med å avgrense og involvere. Det viktigste var å velge bort og prioritere, sette retning, og være omforent rundt en visjon for hvor selskapet skal fremover.

100 % digital prosess

Hele strategiprosessen har vært 100 % digital, og Eirik Hage Grøstad har aldri møtt noen i Bene Agere fysisk.

– Vi har faktisk ikke hatt ett eneste fysisk kontaktpunkt, men vi har hatt kontakt på Teams og på telefon. De har vært til stede når vi har trengt dem, både tidlig og sent. Jeg har jobbet med mange konsulentselskaper, og jeg har erfart Bene Agere som en veldig kompetent og balansert rådgivende part som har gitt meg og ledergruppa den sparringen vi trenger. De er ærlige på sine styrker og svakheter, og alt har vært veldig ryddig og oversiktlig hele tiden, forteller Hage Grøstad.

Ny normal krever ny leder

Ohmia Charging jobber nå med å fullføre prosessen, og slik det ser ut akkurat nå, kan det hende at det også blir noen fysiske møter.

– Når vi kommer tilbake etter pandemien, er det til en ny normal. Det vi har lært i denne tiden, er å se til andre selskaper og miljøer – hva gjør de og hvordan får de det til? Vi har blitt flinkere til å lære mer av hverandre, og vi bruker også nye tekniske plattformer for å gjennomføre mer komplekse arbeidsoppgaver.

 Vi lever i en utfordrende tid. Til tross for at Eirik Hage Grøstad kom inn i selskapet på et lite gunstig tidspunkt, er han opptatt av at alle har hatt det utfordrende og at han lært mye om seg selv som leder.

– Alle har hatt utfordringer under pandemien. Det har fungert greit for min del, men jeg synes det har vært forferdelig kjedelig å miste all energien og den tette interaksjonen med medarbeiderne mine. Den nye normalen krever at vi er tettere på hverandre, også på distanse, og det krever mer av oss som ledere. Viktigheten av å ha små toucher med kollegaer, for eksempel ved å gå en tur med en medarbeider eller ta en ekstra prat på telefonen, er stor. Som leder må man være mer på pulsen, både gjennom å støtte og sparre, men også å utfordre. Det blir ikke mer spennende enn det!


Posted

in

,

by

Tags: