Sommerbrev – Restitusjon

Bene Ageres sommerbrev

Da er sommeren kommet, optimismen er i fremmarsj og utsiktene for høsten er bedre enn på samme tid i fjor. Det er tid for restitusjon og refleksjon, skru av Teams og om litt forberede seg på «hybridhverdagen». Det er mye inspirasjon å hente fra hvordan andre har lykkes i å løse sine utfordringer og vi har satt sammen et knippe av det vi har observert de siste månedene.

De siste ukene før sommeren ble det tydelig at «alle» nå skal møtes fysisk igjen. Konferansehotellene fylles opp og mediene har overskrifter som «Endelig møtes vi fysisk igjen».  Digitale strategiprosesser avrundes med fysiske ledersamlinger hvor det istemmes med fortreffeligheten av å møtes igjen. Plutselig var brunpapir og gule lapper populært igjen. Nå må vi for alvor finne ut av hvordan «hybridkontoret» skal fungere. I vår artikkelserie om avstandsledelse kan du hente ideer og erfaringer.

«Endelig møtes vi fysisk igjen»! Nå må vi for alvor finne formen på «hybridkontoret» og plutselig ble brunpapir og gule lapper populært igjen.

Arbeidskraft har for mange vært viktigere enn bærekraft gjennom pandemien, men vi ser nå at flere ledere plukker opp igjen temaet. Resultatsesongen bidrar gjennom sin fokus på ESG-prestasjonene, og i praksis må mange nå sette seg inn i «EU-taksonomien».

Bærekraft og Digitalisering Hastighet og skalering.

47 topplederes erfaringer med å bygge endringskondisjon

I april og mai gjennomførte vi vår 6. topplederundersøkelse hvor vi får innblikk i norske lederes erfaringer om et dagsaktuelt tema. I år var temaet endringskondisjon og vi har intervjuet og reflektert med 47 toppledere og styreledere i store, modne foretak – 50% med internasjonalt fotavtrykk.

Mer enn 10 ulike bransjer er representert, men likevel er det klare fellestrekk i hvordan lederne beskriver endringer i sine omgivelser.

Hypotesene bak surveyen bygger på at modne foretak har mye å lære av enhjørningene og helt digitale virksomheter i deres måte å drive endring og utvikling med stor hastighet. Potensialet er bekreftet, men de fleste foretakene er så vidt begynt.

Kondisjon er en populærbetegnelse for treningstilstand eller utholdenhet, og et mål på evnen til å utføre langvarig fysisk arbeid (aerob kapasitet) (SNL).

Endringskondisjon: Hvordan modne foretak kan trene på å drive endring og utvikling med høy hastighet

Hastighet er et ord vi hører oftere og oftere i våre lederdialoger. Det relaterer seg dels til tempoet i det ytre endringstrykket og tilhørende krav til responsevne. Fra styreledere kommer det fram som en forventning til lederne. Styrer, ledere og medarbeidere må forholde seg til kontinuerlig uforutsigbare markeder og responsen må skje med høyt tempo og entusiasme. Det er tilnærmet umulig å skape varig konkurransekraft i klassisk forstand, og da blir evnen til innovasjon og  å kontinuerlig tilpasse seg med høy hastighet den virkelige varige konkurransekraften.

Ledernes definisjon av endringskondisjon; En varig utholdenhet til å stå i kontinuerlig uforutsigbarhet og å implementere endringer for økt konkurransekraft med entusiasme og høyt tempo.

Vi kaller denne egenskapen «Endringskondisjon» og sammen med topplederne har vi satt ord på hvordan virksomheter kan bygge sin endringskondisjon.

De 9 byggestenene i endringskondisjon

 1. Topplederes rolle i å skape mening av endringer i marked og fremtid, og oversette til hva dette betyr for virksomheten og kommunisere det grundig
 2. Topplederens rolle i å sørge for at alle de 9 elementene er på plass, spiller sammen, og at alle deler av organisasjon er med
 3. Porteføljestyring av innovasjonsaktiviteter, evne til å innovere lineært og radikalt mot en felles retning
 4. Sikre at mellomledere er endringsagenter
 5. Bruke endring som treningsarena for å styrke evnen til å håndtere endring
 6. Styrke medarbeiderskapet, kompetanse, endringskompetanse og evne til selvledelse
 7. Utvikle kultur som støtter endring med stor hastighet
 8. Organisering som støtter endring med stor hastighet
 9. Lederskap som støtter endring med stor hastighet
Undersøkelsen er beskrevet i en utfyllende rapport og Bene Ageres endringskondisjonstest er utarbeidet. Ønsker du at du selv, dine ledere og dine medarbeidere skal ta denne så ta kontakt!

Undersøkelsen er beskrevet i en utfyllende rapport og Bene Ageres endringskondisjonstest er utarbeidet. Ønsker du at du selv, dine ledere og dine medarbeidere skal ta denne så ta kontakt!

Bærekraft og operasjonalisering

Bærekraftsstrategi, ESG rapportering og «EU-taksonomi» er blitt vanlige temaer for toppledere og styrer.

I vår undersøkelse blant 70 toppledere om bærekraft fra 2019 var det tydelig at den store jobben er å gjennomføre bærekraftsstrategien. Vi har de siste 6 månedene arbeidet med flere selskaper som er midt oppe i å realisere sine strategier innen bærekraftsområdet. Dette er selskaper som ligger langt fremme i det grønne skiftet, i sirkulasjons-økonomi, batteriproduksjon, elektrifisering av sokkelen og i arbeidet med fornybar energi.

Et sentralt område er å bygge kompetanse hos ledere og medarbeidere. Dette kan legges opp som en kombinasjon av selvstudium, fellesmøter og gruppediskusjoner før man tar det over i en mer strukturert prosess.

Vårt råd til selskapene var og er:

 • Å bestemme hva bærekraft skal være for dere; Definisjon, ambisjon, interessenter
 • Forstå hvordan det treffer virksomheten og hva bør gjøres; fotavtrykk, risiko, kommersielle muligheter
 • Integrere bærekraft i strategi/tiltak, mål, styrende dokumenter og rapportering

Tid for restitusjon og refleksjon

Innen idretten kan restitusjon defineres som gjenopprettelsen av de fysiologiske forstyrrelser forårsaket av trening og konkurranser (Viru, 1996).

Et metafunn i undersøkelsen om endrings-kondisjon er at man må bruke de ulike endringsprosjektene til å trene og bli bedre på å drive endring. Samtidig er restitusjon en viktig del av treningen. Dette undervurderes ofte av idrettsutøvere og for øvrig også av ledere.

Vi vil derfor avslutte dette sommerbrevet med å fremsnakke restitusjon, væskebalanse og påfyll av diverse slag.

God Sommer fra oss i Bene Agere!

Bene Agere

Vår visjon i Bene Agere er at vi sammen med våre kunder skal mestre fremtiden gjennom å forløse energi og bygge endringskondisjon hos ledere og medarbeidere slik at strategier gjennomføres, transformasjoner blir vellykket og potensialene realiseres. Det siste året har vært krevende for våre kunder og for oss, men vi har også vært med på mange spennende kundesuksesser.

Pandemien vil prege oss en stund til, og arbeid og ledelse på distanse avløses nå av hybridkontoret. Vi håper disse kundehistoriene skaper inspirasjon til det som ligger foran deg og din virksomhet og ikke nøl med å ta kontakt for å høre mer om hvordan fremtiden kan mestres og nå kan vi kanskje også møtes igjen.


Posted

in

,

by

Tags: