Er du blant de som lurer på hva agilitet egentlig er?

Du forstår at det er mer enn lett på foten, responsiv og tilpasningsdyktig, men som kunne tenke deg mer kjøtt på beinet? Da er du ikke alene.

Agile arbeidsformer er for virksomheter som skal ut i ukjent terreng. Etter at de digitale enhjørningene oppnådde stor vekst og fremgang med agile arbeidsformer, har også etablerte virksomheter adoptert metodikken.

Agile virksomheter karakteriseres av å være kundesentriske gjennom mindre autonome flerfaglige team, som vises stor tillit og bruker eksperimentering for å finne frem i ukjent terreng. Det eksisterer flere måter å strukturere teamene på, men et eksempel er Spotifymodellen. Agile virksomheter tror at når kunden lykkes vil egne resultater komme, og her kan OKRs (Objectives and Key Results[1]) være et eksempel på et nyttig verktøy for å øke fokus på kunden i teamene. Lederne er mer tjenende enn styrende og mellomlederne er endringsagenter som coacher teamene og skaper flyt i organisasjonen. Medarbeiderne som trives med dette er mer originale – de aksepterer endring og innovasjon , robuste – de tåler mer risiko fordi de er grunnleggende optimistiske og håndterer stress godt, strukturerte, mindre konfliktsky og mer villige til å utfordre.

Når benyttes agile arbeidsformer og hva er fordelene?

Det er som beskrevet over en del som er annerledes i agile foretak, og du forstår antagelig at det å lykkes med det ikke kommer av seg selv. Dersom du vurderer om foretaket ditt burde ta i bruk agile arbeidsformer, kan det være nyttig å gjenta hvem som først benyttet disse metodene i bredden og som nevnt er dette enhjørningene. Dette er selskaper som hadde en klar visjon- en idé om uløste kundebehov- og som realiserte noe som aldri før har eksistert. Det tok seg virkelig ut i ukjent terreng. Et kjent eksempel er Spotify som i sin tid snudde opp ned på en hel bransje ved å gjøre det lettere for oss musikk-konsumenter.

I en uforutsigbar tid kan også etablerte foretak – også de som jobber B2B – ha behov for å bygge omstillingsevne og motstandskraft ved å bli dyktigere på å ta seg ut i ukjent terreng. Det er innen IT/digitalisering, innovasjon, kundereiser og kundedialog du antagelig vil se potensialet først.

Områder med størst potensialet for å ta i bruk agile arbeidsformer

Kan du velge å overse det? Gjennom vår ledersurvey om temaet avdekket vi at det som driver virksomheter til å bli mer agile er konkurrenter, markedsutvikling, kundeforventninger, usikkerhet og reguleringer. 

Passer det for alle deler av virksomheten? Nei, ledere med erfaring er tydelige på områder der dette ikke er relevant; drift, compliance og risk er eksempler som nevnes.

Syretest 1: Du tenker at dere vet hvor dere vil, men i mindre grad hvordan det ser ut når dere er kommet frem og at veien til målet er ukjent.

Syretest 2: Du tenker at verden er mer uforutsigbar enn noen gang, og at det å bygge motstandskraft og responsevne ikke kan være feil – selv om du erkjenner at du ikke vet hva dere vil møte.

Er en eller begge syntesene tilfelle må dere eksperimentere mer, og da er agile arbeidsformer aktuelle.

Interessert i å forstå mer? Les vår ledersurvey «Agilitet i etablerte foretak» – link, eller ta kontakt med en av våre konsulenter!


[1] Link til vår artikkel: OKR – noe nytt eller noe gammelt i ny innpakning?


Posted

in

,

by

Tags: