Verden etter COVID-19

Foretakene er per juli 2020 i veldig ulik fase. Noen – som deler av handelen – har større fart og går bedre enn noensinne, andre – som tjenestebransjer – er fortsatt midt i krisen på grunn av restriksjonene.

Det hersker fortsatt stor usikkerhet om scenariene for selve pandemien, og selv om det brede publikum nå kan leve et ganske normalt liv, minner helsemyndigheter og mange ledere oss om at smitten – og tiltakene for å begrense den – kan komme tilbake.

Hovedtemaer

  • Globalisering
  • Bærekraft
  • Digitalisering
  • Tjenesteøkonomien
  • Utsikter for norsk økonomi
  • Produktivitet i privat og offentlig sektor

I uke 13 og 14 2020, 2 av de mest hektiske ukene i de fleste lederes liv, deltok 18 ledere og styrearbeidere – med erfaring fra en rekke bransjer og forretningsmodeller – på en eller flere av 8 «digitale lederforum» og brukte totalt 39 timer av sin verdifulle tid på å diskutere temaer knyttet til COVID-19.

Flere pekte allerede da på viktigheten av å sette av kapasitet til å se fremover – gjennom krisen – og på behovet for å arbeide med scenarier for selve krisen, men også for verden etter krisen. De store foretakene og noen av de mindre hadde allerede begynt.

I uke 18 og 19 fortsatte vi derfor med de digitale lederforumene med et blikk fremover mot verden etter krisen, både med grupper av norske og globale ledere, og gjennomførte i alt 7 av disse. I juni gjennomførte vi lederforum på Mo Gård med 11 deltagere som diskuterte 5 av temaene.

Samlet gir dette et perspektiv på hva lederne tenker når de går inn i ferien om verden post COVID-19 rundt sentrale drivkrefter som globalisering, tjenesteøkonomien, digitalisering og bærekraft samt utsikter for norsk økonomi og produktivitet i privat og offentlig sektor. Diskusjonene har fulgt «The Chatham house rule» så vi kan dessverre ikke dele hvem som har bidratt. I dugnadens ånd har disse lederne og styrearbeiderne tillatt oss å dele innsiktene.

Vi vet at mange foretak og ledere ser at de må arbeide med strategi og scenarier når organisasjonen er tilbake etter ferien, og håper at dette sammendraget kan være inspirerende sommerlektyre for dette arbeidet.

«Verden vil gå videre etter COVID-19, men hvordan selskapet ditt vil gjøre det er opp til deg som leder.»


Posted

in

,

by

Tags: