Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

“En strategi – uansett hvor glitrende den er – gir ingen resultater i seg selv, det er implementering av den som gir alle resultatene den lover”

Onsdag 6. Februar delte Pål Wæhle sine erfaringer med BI studenter om hvordan strategiarbeid foregår i praksis og hvordan det kan forbedres. Foredraget baserte seg på erfaringer fra Benes Ageres arbeid med mange av Norges største selskaper de siste 14 årene. Viktige innspill kom også fra to av våre CEO surveys, hvor partnerne i Bene Agere intervjuet 60 toppledere.

100% av respondentene i surveyen sa at organisasjonen trenger å forbedre evnen til å realisere verdien av sine strategier

Under finner du fem av de viktigste spørsmålene som ble besvart i foredraget:

  1. Hva er de viktigste og mest effektive kanalene for å implementere en ny strategi?
  2. Hvordan perfeksjoneres operasjonalisering av en ny strategi?
  3. Hvordan skape en varig kulturendring når man implementerer en ny strategi?
  4. Hvordan påvirker digitalisering strategien til selskaper?
  5. Hvordan drives innovasjon på best mulig måte? Burde det fokuseres på lineære eller radikale forbedringer?

Vi i Bene Agere kan hjelpe din bedrift i å besvare disse spørsmålene. Vi har i en årrekke jobbet hånd i hånd med selskaper igjennom store transformasjoner fra begynnelse til slutt. Vi er unike i at vi ofte deltar i hele transformasjons prosessen og får derfor stor innsikt i hvordan strategi blir best mulig implementert.

Ta kontakt med Pål Wæhle eller Engebreth Færden for mer informasjon


Posted

in

,

by

Tags: