Rapport om Agilitet i etablerte foretak

En undersøkelse blant toppledere i Norge 2023

Agilitet er å se muligheter andre ikke ser, å bygge motstandskraft
og å styrke responsevnen i en uforutsigbar tid

– Toppleder i Norge

Stadig flere virksomheter – også veletablerte og ikke-digitale – tar i bruk agile arbeidsformer. Det handler om å se muligheter andre ikke ser, å bygge motstandskraft og å styrke responsevnen i en uforutsigbar tid. Vår siste survey omhandler dette. I samtaler med 38 ledere i etablerte foretak har vi kartlagt i hvilken grad og på hvilke områder de benytter agile arbeidsformer, hva de sier nytten er og hva det krever. I denne rapporten deler vi deres refleksjoner, erfaringer og vurderinger med deg. Den er spesielt relevant dersom dere står overfor å ta agile arbeidsformer i bruk i virksomheten, og når dere ikke er kommet veldig langt med det.

Rapporten tar for seg blant annet:

  • Agilitet i etablerte foretak
  • Hvorfor adopterer disse foretakene agile arbeidsformer?
  • På hvilke områder er det aktuelt og er det aktuelt overalt i virksomheten?
  • Hva krever dette av ledelsen og styret?

Last ned vår rapport og les mer om agilitet i etablerte foretak!

Les flere av våre relaterte artikler


Posted

in

,

by

Tags: