De første seks månedene for Pia og Sondre

Det har gått seks måneder siden vi i Bene Agere hadde gleden av å ønske våre to nye ansatte velkommen. Derfor ønsker vi å høre hva slags refleksjoner de har gjort seg i løpet av tiden siden oppstart 30. august 2021.

Sondre Olav Thommasen Nes og Pia Irgens Isaksen startet hos oss etter endt studier fra NHH (Finans) og NTNU (Indøk) og har nå nylig fullført sine seks første måneder som Results Analyst i Bene Agere.

Etter fem år i Forsvaret – først på befalsskolen og deretter som Sersjant og Fenrik i Kampeskadronen – bestemte Sondre seg for å begynne på siviløkonomstudiet og sin mastergrad med spesialisering i finans. Ved siden av studiene på NHH har han også vært Intern i London hos AKO Capital, sommervikar hos E24 og privatlærer i matematikk hos Metis Privatistskole.

Pia begynte på Indøk rett etter VGS og valgte teknologiretning innenfor Energi og Miljø, samt fagretningen elektrisk energiteknikk. Hennes interesse for energi kommer også godt frem i sommerengasjementene hun har hatt under studiene – som Intern hos Skogvind (nå Cloudberry Clean Energy) der hun jobbet med småskala vindkraft og Hafslund Eco der fokuset var på elbilladeløsninger i boligselskaper.

Sondre Olav Thomassen Nes

Sondre, nå er det ganske lenge siden du faktisk skrev under kontrakten etter rekrutteringsprosessen, men kan du ta oss gjennom din tankeprosess for hvorfor du valgte Bene Agere?

Valget falt på management consulting fordi man her jobber med en kombinasjon av mennesker, strategi og finans. Jeg var klar på at jeg ville begynne i et lite selskap, på grunn av mulighetene og ansvaret det medfører, og da jeg sammenlignet små konsulentselskaper, fremsto Bene Agere som et innovativt og kompetent selskap med spennende kunder. Gjennom ansettelsesprosessen fikk jeg et veldig godt inntrykk av de ansatte og deres kompetanse, og skjønte at selskapet er veldig opptatt av å utvikle konsulentene, noe som var veldig viktig for meg. I sum gjorde dette Bene Agere til det perfekte stedet å starte karrieren innenfor management consulting.

Etter 6 måneder har du vært innom ulike prosjekter, Sondre. Alt fra å støtte i etableringen av en start up lab for et stort norsk bankkonsern og jobber nå med et stort skipsverft. Hva er det som motiverer deg mest ved å jobbe med slike prosjekter?

Den mest givende delen av prosjektarbeidet er når man setter sammen resultatene fra analyser, intervjuer og workshops til det puslespillet som utgjør helheten i selskapenes drift og strategi. Da har man som analytiker begynt på bunnen med for eksempel regnskaps- og markedsanalyse, og ender opp med å svare på store, strategiske spørsmål. På veien får man også sparre med spennende og dyktige mennesker hos kunden, ofte i toppledelsen, noe som selvsagt er utrolig interessant og lærerikt. Jeg vil også trekke frem bredden i prosjektene, som fører til at man får god trening i å analysere ukjente sektorer og bransjer.

Sondre har i løpet av sine måneder hos oss også vært aktiv med interne roller. Han innehar blant annet rollene som turansvarlig, tillitsvalgt og verneombud.

Nå som du har blitt kjent både menneskene og de ulike områdene i selskapet, hva er det som har overrasket deg mest ved hverdagen i Bene Agere?

Jeg hadde ikke sett for meg hvor stor grad av autonomi og medvirkning jeg kom til å ha i drift og utvikling av Bene Agere. Analytikerne sørger selv for planlegging og gjennomføring av alle sosiale aktiviteter og reiser, og gjennomfører interne kurs og eksterne nettverksarrangementer. Vi driver kontinuerlig forbedring av våre metoder og prosesser, og dette har jeg fått være med på å påvirke fra dag én.

Pia Irgens Isaksen

Pia Irgens Isaksen

Pia, med bakgrunn fra Energi, miljø, anvendt økonomi og optimering hva fikk deg til å starte din karriere i management consulting?

På Indøk har jeg vært innom en del fagområder: elektroingeniørfag, økonomi, programmering, strategi og optimering. Man kan litt om “alt”. Denne kunnskapen kommer godt med i konsulentyrket. Som konsulent jobber man med mange forskjellige oppgaver, alt fra databehandling og analyse til strategioperasjonalisering, samtidig som man jobber med kunder innenfor et bredt spekter av bransjer.

Akkurat nå jobber jeg med et energiselskap, og det å ha en viss forståelse av hva kunden jobber med til daglig bygger tillit, noe som igjen resulterer i et godt grunnlag for samarbeid med selskapet. Ikke minst er det veldig interessant å jobbe så tett med toppledelsen til et selskap som opererer innenfor et fagområde du har lært om i teorien på skolen, og nå får du se hvordan arbeidet utføres i praksis – og du er selv med på strategiarbeidet.

Du har allerede vært innom flere spennende prosjekter i din korte fartstid i Bene Agere, som blant annet gjennomføring av Design Sprinter, forbedring av «endringskondisjonen» til en kunde og strategioperasjonalisering hos et energiselskap. Hva er det som har overasket deg mest som nyutdannet når du har jobbet med disse prosjektene?

Når man kommer rett fra skolebenken og skal jobbe med partnere som har flere tiårs erfaring fra konsulentbransjen er det fort gjort å tenke at man ikke har så mye kunnskap å tilføre til prosjektene, og at det tar tid før man har bygget opp nok kompetanse til å kunne bidra til verdiskapningen. Det viser seg fort at det å være konsulent handler om mange av de samme tingene man har lært gjennom skoleårene og livet generelt – interaksjon med andre mennesker, god planlegging og gjennomføringskraft. Her har du mye å bidra med i starten, og etter hvert bygger du mer og mer erfaring rundt den yrkesspesifikke kunnskapen. Ikke glem at du som nyutdannet, og spesielt i et lite selskap som Bene Agere, også kan utfordre på hvordan ting “alltid har vært”!

I tillegg til prosjektarbeidet så har også Pia vært aktiv med interne roller. Hun har blant annet ansvaret for Instagram og sport i firmaet – der hun sikrer at vi er i form frem mot Holmenkollstafetten 2022. Videre har Pia ansvaret for rekrutteringsprosessen fremover, med tilrettelegging for bedriftspresentasjoner, intervjurunder og generell eksponering og kontakt mot studentene.

Hvis du kan reflektere over de siste seks månedene her hos oss i Bene Agere – hva slags inntrykk sitter du igjen med, både faglig og sosialt?

Når det kommer til det faglige er kollegaene mine utrolig dyktige, og det er inspirerende å se hvor engasjert de er i arbeidet sitt og hva de får til. Det er masse kunnskap å trekke på innad, og det er alltid rom for å spørre om hjelp og alle er opptatt av at du som nyansatt skal få den støtten du trenger. Jobben min har bestått av spennende oppgaver med mye ansvar som jeg i stor grad har hatt mulighet til å forme selv, noe som gjør at jeg har lært raskt og går hjem fra jobb med mestringsfølelse nesten hver dag.

Sosialt sett så har jeg blitt veldig positivt overrasket over det gode miljøet i YBA (Young Bene Agere). Her er vi er en gjeng i samme situasjon og har endt opp med å bli en liten familie som har det veldig gøy både på og utenom jobb. Vi har blant annet vært i badstue ved Frognerkilen, spist middager ute og hjemme hos hverandre, vært på show på Latter og skal på hyttetur i neste måned. Ellers har vi mye å glede oss til med hele selskapet, som sommerfest, Holmenkollstafetten og paint’n sip! Det gode sosiale miljøet er ekstremt viktig når vi jobber så mye og tett på hverandre.

Vi i Bene Agere er stolte over at både Pia og Sondre har startet hos oss. I et lite selskap vil hver person påvirke selskapet og sette sitt fotavtrykk, noe vi opplever at begge to har gjort på en veldig god måte.

Vi ser frem til å se Pia og Sondre vokse i sine roller i tiden fremover.


Posted

in

,

by

Tags: