Første 6 måneder som impacters for Magnus og Johannes

Magnus Døble og Johannes Nordlie startet i TPXimpact etter fullførte masterstudier fra NTNU (Indøk) og NHH (Sivøk) i midten av august 2022, og har siden jobbet som analytikere her hos oss.

Før Johannes startet på NHH hadde han ett år på folkehøyskole, så to år i Forsvaret – hvor han gikk ett år på hærens befalskole og videre jobbet som sersjant. På NHH spesialiserte han seg i finans og business analytics. Ved siden av studiene har han jobbet som studentassistent på NHH og vært intern hos Norsk Hydro.

I likhet med Johannes, var også Magnus i Forsvaret, med ett år i Skarpskytterpatruljen til 2. Bataljon. Videre gikk ferden til bartenes by hvor Magnus hadde hovedretning innenfor finans og teknologiretning innenfor Energi og Miljø. I løpet av studietiden var Magnus mye engasjert i studiemiljøet, blant annet i UKA og studentfotballaget. Ved siden av studiene har også Magnus startet startupen VisTek, samt hatt internships hos Haugaland Kraft og Wilhelmsen.

Johannes

Hva slags prosjekter har du jobbet på?

Allerede på første arbeidsdag begynte jeg å jobbe med en undersøkelse, som hadde et markedsføringsformål og som samtidig skulle øke den interne kompetansen i selskapet. Undersøkelsen handlet om agile arbeidsmetoder, og resultatet bygde på svar fra toppledere fra ulike industrier. Dette arbeidet innledet salgsprosjekter innen bank, finans og shipping. Mitt bidrag gjennom disse salgsprosessene bestod av å støtte en Partner med å forstå kundebehovet gjennom analyser og research, samt ved å bidra i møter med de aktuelle topplederne. Det var allerede her jeg fikk oppleve at vi i TPXimpact hovedsakelig jobber med toppledelsen til kundene våre, og fikk innblikk i problemstillinger toppledere møter på og hvordan vi i TPXimpact kan hjelpe dem gjennom disse.

Senere ble jeg satt på et prosjekt hvor vi støttet et selskap med å utforme en plan for å gjennomføre en exit fra et franchise-samarbeid. Dette involverte produksjon av analyser for å underbygge avgjørelsen om å gjennomføre exiten, samt analyser av kontrakter, marked, selskapets kapabiliteter og utarbeidelse av en plan for gjennomføring. Igjen fikk jeg være med på flere arbeidsmøter med selskapsledelsen, hvor jeg fikk bidra aktivt i diskusjoner rundt fremgangsmåte og fokusområder gjennom prosessen, noe som bidro til en bratt læringskurve for meg som nyutdannet.

Videre arbeidet jeg med en prisstrategi for et selskap innen sirkulærøkonomi. Jeg var primært involvert i å utarbeide kunde- og produktanalyser, samt å arrangere en storskala arbeidssamling. Her deltok ansatte i selskapet fra forskjellige avdelinger og lokasjoner for å bidra med innsikt og skape felles enighet rundt retningen for selskapet videre.

Hva har du lært i jobben først halvår?

Felles for alt jeg har gjort i TPXimpact er at jeg har samarbeidet tett med Managere og Partnere, hvilket er ganske unikt og virkelig en av de store fordelene ved å jobbe i TPXimpact. Dette har gitt meg muligheten til å sparre med kolleger med lang fartstid i bransjen og lære fra dem. Det har gjennom min første periode i selskapet vært lagt stor vekt på min læring, hvor jeg har fått prøve meg på store arbeidsoppgaver og fått mulighet til å teste ut egne ferdigheter og lære av egne feil.

Da jeg studerte tok jeg en spesialisering innen finans, mens jeg i dag jobber i større grad med strategi. Jeg har tatt med meg mye relevant fra masteren, men også mye har vært nytt for meg, blant annet det å bruke kvantitative analyser til å forme en strategi. Gjennom erfarne kolleger og hyppige prosjekter har jeg lært mye om metoder for å utforme strategier, og å raskt omstille meg til ulike problemstillinger og bransjer.

Med høy intensitet og mange prosjekter har jeg også måttet lære meg nye og mer effektive måter å jobbe på. For å kunne løse problemstillingen til kunden, må man lære seg å finne kilden og løsningen til problemet effektivt. For min del måtte jeg derfor lære meg å tenke mer kost-nytte og prioritere arbeidet.

Du var også med på å arrangere UP!, kan du si litt mer om hva det er og ditt bidrag til dette?

UP (Unge Profesjonelle) er et arrangement hvor TPXimpact hvert år inviterer unge lovende til caseløsning og nettverksbygging. I høst var vi rundt 50 deltakere fra 28 forskjellige bedrifter. Temaet for årets samling var relatert til undersøkelsen jeg jobbet med – agile arbeidsmetoder. Her fikk vi innspill fra flere som hadde erfaring med temaet fra forskjellige vinklinger.

Ettersom jeg hadde jobbet en del med den relaterte undersøkelsen, var mitt bidrag primært knyttet til det faglige. Vi presenterte for deltakerne deler av innsikten vi hadde fått fra topplederne som var blitt intervjuet og ledet dem gjennom oppgaver basert på dette. Jeg opplevde dette som en verdifull mulighet for meg til å trene på å lede arbeidssamlinger med en større gruppe, men under litt mindre formelle forhold enn ute hos kunder.

Magnus

Magnus, nå er det snart 9 måneder siden du var ferdig med studiene dine på Indøk på NTNU, hvordan har overgangen vært fra studie til jobb?

Det er en ganske stor endring i hverdagen! Den friheten og fleksibiliteten man har som student er nok litt for vel unt, i hvert fall hvis man vet å utnytte det som undertegnede! Hvordan det er å være student er det ingen bedre enn Christian Mikkelsen som har sagt; «… studiene ble det jeg gjorde ved siden av de tingene jeg gjorde ved siden av studiene.» Likevel, i TPXimpact er jeg heldig nok til at mye av friheten er bevart ved å ha fleksibilitet i arbeidshverdagen og tillit til å ha ansvar og kontroll over egen arbeidsdag. På arbeidsplassen blir man møtt med spennende og konkrete caser som kan minne litt om settinger man kom borti på skolebenken – men nå med faktisk reell betydning og noe som ikke foreldrene dine også gjorde på en helt lik øvingsoppgave for 30 år siden. Det faktum at man har mer forutsigbarhet i egen hverdag, at man bidrar med et etterspurt arbeid til kunder og samfunnet, har fri i helger, opparbeider nye vennskap og relasjonsnettverk til de på jobb – og samtidig får betalt – er alle momenter som gjør det å være ferdig som student litt mindre vemodig.

Som unge konsulenter i TPXimpact blir man oppfordret til å ta på seg en intern rolle og slik være en aktiv bidragsyter til å forme kulturen i selskapet. Hva har du tatt på deg av oppgaver?

Akkurat det å være en betydningsfull bidragsyter til kultur og samhold var noe jeg aktivt søkte etter i en jobb, og det har blitt oppfylt til det fulle i TPXimpact! Jeg bekler flere roller; Sosialt- og SoMe-ansvarlig, Tur-ansvarlig, ansvarlig for UP! i 2023, samt en del av Rekrutteringsteamet. Rollene rulleres vanligvis årlig og det er ikke påtvungent å ha så mange roller, men absolutt positivt dersom man selv ønsker det.

Som sosialansvarlig er jeg med på å skape et godt arbeidsmiljø og arrangere kjekke arrangementer utenom jobb for å bygge kultur, skape samhold, og utforske hva Oslo har å by på. I tillegg er vi en veldig aktiv gjeng i selskapet som introduserer til hverandres favorittaktiviteter og hobbyer. Vanlig trakt på sosialfronten har vært et arrangement annen hver uke, men i de første 6 ukene av året hvor Jeanette og Jens har vært interns hos oss har vi hatt ukentlige arrangementer (Slik oppsummerer Jeanette og Jens sine 6 uker som interns hos oss). Sosiale arrangement spenner i alt fra middag med hele selskapet, fredagspils, stand-up, isbading og badstue, skidag, vindtunnel, paint-sip, squash, og ukentlige fredagstreninger.

I god konsulentstil beveger jeg meg elegant videre til neste punkt på agendaen; SoMe – men hopper like elegant over det siden det er relativt selvforklarende (men sjekk oss ut på Instagram og LinkedIn). Som Tur-ansvarlig har jeg ansvaret for å arrangere en hyttetur samt en utenlandstur for oss yngre konsulenter. I disse rollene får jeg også god trening i planlegging, prosjektleding, budsjettstyring, ressursallokering – og den kunnskapen er absolutt overførbar til kundeprosjekter.

Du nevnte at også at du skal delta i rekrutteringsprosessen vår. Kan du si noe om det og ditt bidrag?

Som en del av rekrutteringsteamet til ansettelse i 2024 arbeider vi hovedsakelig med markedsføringsaktiviteter og arrangering av bedriftspresentasjoner. Vi gjennomfører også arrangementer hvor vi får besøk av, eller drar på besøk til, student-konsulentgrupper. Vi får slik være med på å definere TPXimpact sitt verdiforslag til studenter og nyansatte. Dette arbeidet er særdeles givende og tillitsvekkende, spesielt i et kompakt selskap hvor hver enkelt ansatt er så verdifull. NB! Vi lyser ut stillinger som winter-intern og fast ansettelse på sensommeren i 2023 – ikke vær beskjeden med å ta kontakt med meg eller andre i selskapet dersom du er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss.

Vi i TPXimpact er meget fornøyde med innsatsen, kvaliteten og læringsviljen Magnus og Johannes utviser hos oss. De er et friskt bidrag til arbeidsmiljøet i TPXimpact og setter virkelig sitt preg på selskapet.

Vi ser frem til å se den videre utviklingen til Magnus og Johannes og vi som arbeidsgiver er klare for å tilby dem en videre læringsrik og hyggelig arbeidsplass.


Posted

in

,

by

Tags: