Slik oppsummerer Jeanette og Jens sine 6 uker som interns hos oss

Jeanette Lystad og Jens Harald Johannessen har nylig avsluttet sine Winternships i TPXimpact. Det har vært 6 innholdsrike uker med både opplæring og prosjektarbeid. De har blitt godt kjent med hele selskapet gjennom sosiale, sportslige og kulturelle aktiviteter – alt fra badstue og bading i Oslofjorden, til vindtunnel, skidag og paint’n sip.

Jens og Jeanette har håndtert komplekse arbeidsoppgaver i et høyt tempo, og vi i TPXimpact er storfornøyde med jobben de har gjort hos oss!

De er veldig enige om at internshipet har gitt dem god innsikt i konsulenthverdagen og at de nå føler seg som en del av TPXimpact. La oss høre hvordan de oppsummerer sine internships i TPXimpact:

Jeanette

Jeanette går i 4. klasse på Indøk på NTNU, og skal skrive master i endringsledelse, samtidig som hun tar bachelor i psykologi parallelt. Jeanette har tidligere hatt internships i Visma og Kongsberg Gruppen. Hun har interesse for mye, og en ekstra motivasjon for å jobbe med bærekraft.

Hvorfor søkte du internship hos TPXimpact?

Jeg ønsket å få innblikk i hva det vil si å være konsulent, og tenkte det måtte være helt ideelt å være i et lite konsulentselskap. Jeg tenkte et lite konsulentselskap ville gi meg mulighet til å se hvordan de ulike funksjonene og arbeidsoppgavene fungerer i praksis, på alt fra analytiker- til partnernivå, fungerer i praksis, noe som viste seg å stemme. I tillegg hadde jeg fått et godt inntrykk av TPX som selskap, spesielt hvordan de jobbet med kundene sine og verdiene til selskapet. Det gjorde det veldig attraktivt å søke nettopp her.

Hvilke forventninger hadde du til internshipet? Og hvordan ble forventningene innfridd?

Jeg forventet at jeg skulle lære mye, og jeg håpet på å få være med noen av de ansatte på et prosjekt ut mot kunde. Disse ble begge innfridd, og jeg fikk virkelig et innblikk i hvor variert en konsulentjobb kan være. Jeg var med på å arrangere en storsamling hos en kunde. Det innebar alt fra forberedelser, arbeidsmøter med kunden, så vel som gjennomføringen, etterdokumentasjon og overlevering av output fra samlingen. Det var veldig gøy, og ikke minst innsiktsfullt og lærerikt, å få være med på hele prosessen i et kundeprosjekt. Jeg opplevde også at jeg fikk mye tillit, og jeg fikk prøve meg på faktiske konsulentoppgaver – veldig gøy!

I tillegg har jeg jobbet på et internt prosjekt om sirkulær økonomi, og potensialene innen det feltet fremover. Jeg hadde fortalt om min interesse for det grønne skiftet gjennom intervjuer og tidligere samtaler, og fikk derfor tilrettelagt et prosjekt hvor jeg fikk jobbe med noe jeg virkelig brenner for! For min del gjorde det internprosjektet veldig givende!

Hva har du lært i løpet av internshipet?

I tillegg til å ha lært mye om sirkulær økonomi og konsulentarbeid opp mot kunde, har vi også hatt mye kursing. Det har gitt meg kunnskap innenfor ulike rammeverk, verktøy og tilnærminger som brukes i konsulentvirksomhet i praksis. Det som også har vært helt spesielt i TPX er hvordan alle ønsker og innspill blir ivaretatt. Vi ble oppfordret til å gi beskjed om det var kurs eller samtaler med folk i selskapet vi ønsket en prat med, og det ble innfridd med det samme!

Jens

Jens tar for tiden en master i finans på NHH . Før dette tok han en bachelor i økonomi ved NTNU i Trondheim. Han har også hatt internship i House of Guarantees og jobbet i flere startups.

Hvorfor søkte du internship hos TPXimpact?

Jeg har lenge vært nysgjerrig på konsulentyrket, da spesielt management consulting med fokus på strategi. Så hva kunne vel ha vært bedre enn å søke seg til et konsulenthus med god historikk, mange spennende kunder og med engasjerte og dyktige ansatte? I tillegg har størrelsen til TPXimpact vært avgjørende. De er et kompakt konsulenthus, og jeg har fått god eksponering mot både partnere, managere og seniorkonsulenter – dette har gjort det hele til en ekstra god og lærerik erfaring.

I tillegg hadde jeg et inntrykk av et ungt og aktivt miljø, der flere har bakgrunn fra toppidrett og Forsvaret. Jeg tror denne sammensetningen av folk reflekteres både i hvor flinke de ansatte er, og det gode arbeidsmiljøet. Det har gjort at jeg har følt meg godt ivaretatt og trygg i den jobben jeg har gjort.

Hvilke forventninger hadde du til internshipet? Og hvordan ble forventningene innfridd?

Mine forventninger til internshipet var å bli utfordret gjennom ulike arbeidsoppgaver, og samtidig tilegne meg noen av egenskapene som skal til for å lykkes som konsulent.

Internshipet har virkelig stått til forventningene! I løpet av tiden vår her har vi fått god opplæring og introduksjon til ulike systemer, i tillegg til faglig input fra erfarne konsulenter og partnere. Vi har fått god innføring i arbeidsmetodikk innen selskapets kjerneområder: strategi og transformasjoner.

TPXimpact har en god læringskultur der man oppfordres til å stille de “dumme” spørsmålene, og jeg har blitt positivt overrasket av hvor aktivt de jobber med den faglige utviklingen til de ansatte.

Hva har du lært i løpet av internshipet?

Som nevnt har vi hatt god opplæring i selskapets rammeverk innenfor kjerneområdene som bla. transformasjoner, og «Core consulting skills». Sistnevnte innebærer blant annet Excel, PowerPoint, storyboarding, med mer!

Sammenliknet med da jeg startet internshipet føler jeg at jeg sitter igjen med en god innsikt og forståelse for ulike konsulent-rammeverk. I tillegg vil jeg også si at jeg er har forbedret meg på flere områder som jeg kan ta med meg videre i karrieren uavhengig av karrierevalg.

Dette har bidratt sterkt til egenutvikling gjennom disse ukene, der jeg har følt på en ukentlig fremgang og mestringsfølelse. I tillegg til de generelle konsulentferdighetene har jeg gjennom prosjektarbeidet tilegnet meg mye spesifikk kunnskap innenfor de bransjene jeg har jobbet med.

Jeanette og Jens takker av med 7 gode grunner til hvorfor man burde søke internship i nettopp TPXimpact:

  1. Et lite selskap gir muligheten til å bli kjent med alle i hele selskapet
  2. En unik innsikt i konsulentbransjen, og konsulenthverdagen
  3. Mulighet til å jobbe tett med erfarne partnere og dyktige konsulenter
  4. Være med på sosiale arrangementer, og på den måten bli veldig godt kjent med de faste ansatte og hvordan det faktisk er å jobbe der (ikke bare andre interns slik det ofte ville vært i andre større selskaper)
  5. Det man selv ønsker å få ut av internshipet blir innfridd til beste evne
  6. Tett oppfølging som bidrar til sterk egenutvikling, læring og mestringsfølelse
  7. Et inkluderende arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver gjør at arbeidsdagene og ukene går alt for fort

Posted

in

,

by

Tags: