Sommeren står for døren og det er tid for restitusjon og refleksjon!

Verden er uforutsigbar og erfaringsdeling er viktigere enn på  lenge Vi deler erfaringer fra våre lederforum og det vi har erfart i våre prosjekter

De siste seks månedene bekrefter viktigheten av å ha evne og utholdenhet til å stå i kontinuerlig uforutsigbarhet; Krig i Europa, Covid økning, pris/lønnsvekst, streiker på løpende bånd (+ en lock-out), tiltagende rentebelastning, tøffe tider på børsene og vanskeligheter med å få tak i de rette medarbeiderne.  Vi deler erfaring fra deltakerne på vårt lederforum i juni og egne prosjekterfaringer. Restitusjon og refleksjon blir viktig for å stå godt rustet til høsten.

Eierne satser i usikre tider; henter kapital, bygger ut eller fusjonerer

I 2021 var det 156 fusjoner og så langt i 2022 er 85 kunngjort av konkurransetilsynet. Vi leser daglig om nye satsinger og selv med dårlige tider på børsen så søkes det ny kapital. TPXimpact i Norge har så langt i år støttet 2 fusjoner, 2 selskaper som henter vekstkapital, et selskap som bygger batterifabrikk og flere som investerer i nye grønne satsingsområder. Tempoet er høyt og krever en god plan og en solid industriell logikk. Det er mange analyser som skal gjøres, avklaringsbehovet er stort og utallige beslutninger skal fattes. Kompetanse skal utvikles eller rekrutteres. Eier, styre, ledelse, mellomledelse og medarbeidere skal samles om visjonene og aktiviteter skal initieres og deretter følges opp. Det kortsiktige skal balanseres med det langsiktige og henge sammen med kulturen. Mange temaer skal håndteres, men med en god plan og et solid sammensatt prosjektteam løses det meste.

Det grønne skiftet er i gang og utslippsmålene må og skal nås

ESG er forkortelsen vi er blitt godt kjent med de siste årene. Forventninger fra markeder og medarbeidere, finansiering og teknologi er ofte ikke i harmoni.  Myndigheter, særlig EU, og banker setter krav gjennom egne rammeverk. De som ligger lengst fremme balanserer alle disse krav og forventninger. 9 av 10 foretak strever med å konkretisere hva bærekraft betyr for dem og få tilgang til kompetanse og kapasitet. Virkemidlene støtter omstilling og forskning, men det vanskelige er å nå ut til de små og mellomstore.  TPXimpact har støttet strategiprosessen til 2 offentlige aktører i virkemiddelapparatet – «hjelpen er på vei» – følg med! Det offentlige kan bidra mer ved å benytte sin innkjøpsmakt til å fremskynde det grønne skiftet. Det oppleves fortsatt at det velges etter kost og ikke miljø – vi må kreve gode innkjøpskriterier

Smidige arbeidsformer og nye virksomhetsstyringsformer

Flere tar i bruk nye smidige arbeidsformer. Vi erfarer at mange har funnet gode måter å holde oversikt og «styre» selvstyrende autonome team. Fellestrekk er å ha en tydelig visjon og retning, riktig bemanning og kompetanse, og mindre daglige oppfølging. Det forutsetter rikelig med kundekontakt slik at det blir kunder og markeder som styrer utviklingen og ikke en hierarkisk ledelse. Dog skal ikke alle prosesser drives slik, og det å trene på å balansere arbeidsformer blir viktig fremover. Vi hører mer og mer om OKRs som erstatning eller supplement til  mer klassisk virksomhets-styring. OKRs er velegnet til å skape tempo og innovasjon, utenfra og inn perspektiver og fokus på faktisk endring av kundeadferd, og bedre kundeopplevelser. Det å forstå forskjellen på output og outcomes er essensielt…er du ikke sikker på forskjellen så ta kontakt så tar vi en gjennomgang.


Posted

in

,

by

Tags: