UP: En helaften med Bene Agere

I slutten av oktober gikk Bene Ageres årlige nettverksarrangement av stabelen. Engasjerte deltagere fra næringslivet diskuterte hvordan bedriftene etter COVID bør benytte hybridkontor for å maksimere produktivitet og trivsel.

UP er et lavterskel nettverksarrangement for unge som er i begynnelsen av karrieren – eller «UP-and-comming professionals». Kvelden arrangeres i sin helhet av de yngre analytikerne i Bene Agere. Hvert år velger vi et aktuelt tema, som danner kjernen i arrangementet, før vi pakker temaet inn i foredrag, workshops, mat og drikke.

Hvordan skal vi jobbe etter COVID?

I år var temaet «Kontoret etter COVID». Vi ville kartlegge praksisen rundt fleksible arbeidsordninger hos deltagernes arbeidsgivere, diskutere fordeler og ulemper, og til slutt sitte igjen med noen anbefalinger til vellykket bruk av hybridkontorløsninger.

For å tilføre tyngde til diskusjonen, åpnet vi ballet med et forskningsbasert foredrag om hjemmekontor og hybridkontor. Deretter gjennomførte vi en times workshop med gruppearbeid, før kvelden gikk over i en sosial del der det ble servert tapas og andre forfriskninger.

Analytikerne Peter Jan og Bilal står klare til å motta kveldens gjester i Bygdøy allé 2.
Analytikerne Peter Jan og Bilal står klare til å motta kveldens gjester i Bygdøy allé 2.

Managing Partner i Bene Agere, Lars Christian Torhaug, forteller:

– UP er en arena og vårt bidrag til erfaringsutveksling mellom fremtidens ledere hvor vi diskuterer dagsaktuelle temaer – inspirert av de temaer vi diskuterer i våre nettverksarenaer for toppledere og det vi erfarer gjennom våre mange prosjekter. UP drives av våre unge og fremadstormende medarbeidere og vi er veldig stolte av de tilbakemeldinger vi får fra deltakerne.

Deltagere fra mange selskaper

De 30 deltagerne representerte et bredt spekter av selskaper og ulike roller, noe som ga nyttige perspektiver til diskusjonen. De fleste hadde akademisk bakgrunn som økonomer og ingeniører.

Stor variasjon i hybridkontorløsninger

I workshopen kom det tydelig frem at deltagerbedriftene benytter nokså ulike løsninger, fra den tradisjonelle kontorløsningen, til en løsning med 100 % hjemmekontor. Mellom disse ytterpunktene hadde deltagerne ulike kombinasjoner og ulik grad av valgfrihet. Noen av selskapene hadde allerede laget en policy for hybridkontor, men de fleste var fortsatt i kartleggings- og utviklingsfasene for dette.

Store utfordringer ved hjemmekontor

Det var klar enighet rundt de største utfordringene ved mye bruk av hjemmekontor. De fleste trakk frem at man mister viktig, sosial interaksjon ved å ikke møtes fysisk. Deltagerne følte ikke at virtuell samhandling kan erstatte ekte sosial interaksjon. Mange foreslo at arbeidsgiver må skape gode insentiver for å få de ansatte til å møte fysisk på kontoret – for eksempel gjennom sosiale arrangementer. Det var derimot større uenighet rundt hvordan dette burde håndheves. Mens noen mente at man burde ha faste dager der alle må være på kontoret, mente andre at man burde velge disse dagene selv. Likevel hersket det enighet rundt at et minimum antall dager på kontoret er essensielt.

– Vi må ha faste dager der alle er på kontoret. Det er ikke gøy å være der alene, forteller en av deltagerne.

Mads viser frem brunpapiret fra sin gruppe, et klassisk konsulentverktøy som skaper aktivitet og gode diskusjoner.
Mads viser frem brunpapiret fra sin gruppe, et klassisk konsulentverktøy som skaper aktivitet og gode diskusjoner.

Må ta hensyn til individet

Store individuelle forskjeller ble også trukket frem som en utfordring. Hvor godt man fungerer på hjemmekontoret bestemmes av arbeidsoppgaver, personlighet, bosituasjon og en rekke andre faktorer. Det var tydelig at mange var opptatt av at man tok hensyn til individet i utformingen av rutinene for hybridkontor. Dessuten er det kanskje mange av de som sitter med beslutningsmyndigheten, som trives best på hjemmekontoret:

– De på høye stillingsnivåer har mer oversikt og “makt” til å styre hvilke dager og møter som er fysisk, hybride eller digitale, mens de nyansatte sitter igjen med langt mindre fleksibilitet, mener en deltager.

Mange poengterte også at det må fattes tiltak for å forbedre den virtuelle kommunikasjonen. Dette gjelder alle områder, fra møter til chat, og både formell og uformell kommunikasjon.

Deltagerne var også opptatt av at et fleksibelt arbeidssted kan føre til stor uforutsigbarhet hvis man ikke har gode rutiner, og ikke minst at arbeidsgiver må betale for det utstyret som trengs på hjemmekontoret.

Et viktig arrangement som ga mersmak

Vi opplever at deltagerne var svært fornøyde med arrangementet, og har fått gode tilbakemeldinger i ettertid. Spesielt ble det trukket frem at kvelden var uformell og sosial, men samtidig ga faglig utbytte.

– Arrangementet er i all hovedsak er veldig godt tiltak for networking og erfaringsdeling på et nivå der det legges lite til rette for det. Oppsummert; et meget godt initiativ, forteller en av deltagerne.

Etter fullført workshop gled kvelden over i tapasmiddag med forfriskninger.
Etter fullført workshop gled kvelden over i tapasmiddag med forfriskninger.

Etter UP sitter vi igjen med et tydelig inntrykk av at networking og erfaringsutveksling er viktig for unge ansatte i vår bransje. Vi i Bene Agere vil takke for oppmøtet og oppfordrer andre selskaper til å gjennomføre flere lignende arrangementer i fremtiden

Ta gjerne en prat med oss hvis du vil vite mer om neste års UP!


Posted

in

,

by

Tags: