Å styrke evnen til å stå i og drive endring med stor hastighet for en nasjonal aktør innen bank og finans

Utfordring

En etablert aktør innen bank og finans har over tid erfart tiltagende innovasjonstakt, sterk konkurranse og vedvarende konsolideringstempo. Selskapet har selv vært igjennom krevende endringsarbeid med flere omstruktureringer og konsolideringer av både norske og nordiske datterselskaper. Samtidig har selskapet betydelige vekstambisjoner med mål om å bli en ledende totalleverandør i det nordiske markedet innen 2 – 3 år.

Ledelsen erkjenner at behovet for å drive endringsarbeid med hastighet og tempo øker   –    en egenskap som kontinuerlig må styrkes og trenes.

Tilnærming

For å legge til rette for raskere omstilling og utvikling er det flere egenskaper og forutsetninger som må være tilstede. Med dybdeintervjuer og survey kartla vi hvor friksjonen og utfordringene var. Alle ledere ble så enige om hvilke områder vi måtte ta tak i for å kunne drive endring med hastighet og tempo, og beskrev så hvordan vi skal ta tak i dette videre for resten av organisasjonen. I dette tilfellet så vi et tydelig behov for å tydeliggjøre organiseringen til konsernet, mellomledernes handlingsrom og mandat, endringskultur, og å definere normer og forventninger mellom ledere og medarbeidere.

For å lukke gapet mellom målsetningene og nåsituasjonen er det her sentralt å trene «on-the-job» i reell kontekst. Dette sikrer at kunnskapen overføres til hverdagen og de krav og omgivelser man faktisk står i. Det er en kjent erfaring at inspirerende foredrag eller konferanser sjeldent gir betydelig endring i atferd – nemlig fordi du i ettertid må gjøre et ekstraarbeid på å omgjøre kunnskapen til nye vaner i egen arbeidshverdag. Hele selskapet fikk derfor tilgang til et «treningsstudio» med skreddersydde øvelser og aktiviteter, der man trente i team for å skape spilleregler og gode møteplasser for å trene på endring i reelle situasjoner «on-the-job».

Resultat

Virksomheten erfarte etter 3 måneder en trimmet organisasjonen som jobber bedre sammen i team og på tvers av selskapet. Hele organisasjonen ble engasjert i treningen, som sikret utvikling på både team- og individ-nivå. Vi ser at dette er et sterkt tilbud for de som ønsker å dra i fra sine konkurrenter, og som søker rammer og verktøy til å utvikle individer og team.

Det er lett å falle tilbake til hverdagen og fortsette som før, og derfor er oppfølgingen viktig. Med hjelp fra TPXimpact, håper jeg å nå målet om en sterk felles kultur og ha trimmet organisasjon for veien videre gjennom 2022.

Daglig leder, selskap innen bank og finans

Posted

in

by

Tags: