Styringsmodell skreddersydd for å lykkes med digitaliseringsreisen i et seismikkselskap

Utfordring

Selskapet har drevet et vellykket digitaliseringprogram med blant annet en omfattende «cloud journey» og lansering av flere digitale tjenester med store effektiviseringsgevinster. I kjølevannet av pandemien, med større interne omorganiseringer og en større portefølje av digitaliseringsinitiativ, hadde selskapet behov for en ny styringsmodell som tilrettela for felles kartlegging, prioritering og oppfølging av effektiviseringstiltak på tvers av fagfelt og avdeling og en felles rapporterings- og samhandlingsplattform for den nye enheten.  

TPXimpact støttet i arbeidet med å etablere ny styringsmodell skreddersydd for å realisere potensialet fra effektivisering- og digitaliseringsinitiativer.

Tilnærming

  • Kartlagt eksisterende styringsmodell med fokus på hva som fungerte godt, og som vi må videreføre, og hva som måtte avsluttes eller forbedres. Nøkkelpersoner ble tidlig involvert i prosessen gjennom workshoper for å sikre at hele behovet i selskapet ble møtt og alle tidligere avdelinger blir representert.
  • Utformet ny styringsmodell, nye beslutningsorganer og kriterier som muliggjorde en objektiv prioritering av prosjekter på tvers av fagfelt
  • Implementert og kommunisert hensikt med ny styringsmodell til berørte roller i avdelingene
  • Planlagt o gjennomført evaluering av styringsmodellen etter en periode

Resultat

Arbeidet resulterte i en ny prosjekt- og porteføljeoversikt og nye roller og ansvarsområder for nøkkelpersoner. I tillegg ble det etablert en felles beslutningsprosess basert på en ny og smidig prosjektmetode. Feles terminologier og definisjoner muliggjorde effektiv og objektiv internprosesser.


Posted

in

by

Tags: