Author: Bilal A

  • Adriane og Emils winternship hos oss

    Adriane og Emils winternship hos oss

    Adriane Wang og Emil Holmen avsluttet nylig sine winternships hos Beyond Strategy Consulting. Fire innholdsrike uker har passert, fylt med en kombinasjon av grundig opplæring og spennende prosjektarbeid. Gjennom deltakelse i sosiale, sportslige og kulturelle aktiviteter har de raskt glidd rett inn i selskapet. Emil og Adriane har tatt til seg mye læring på kort…

  • Priser du for glisne tribuner?

    Priser du for glisne tribuner?

    Mange selskaper bruker for lite ressurser på å optimalisere prising, til tross for at pris som oftest er den enkeltfaktoren som påvirker bunnlinjen mest. En tommelfingerregel sier at prisøkninger på 1% øker i snitt driftsresultatet med 11,1%. Samtidig kan for høye priser føre til tapte inntekter både direkte og indirekte. Eksempelvis har feilprising i form av…