Why profit and purpose can and should go hand in hand

Why profit and purpose can and should go hand in hand

A great article by one of our partnering companies Disruption, describing the differences between H&M, Facebook and Patagonia and how addressing both positive and negative externalities in your strategy can increase the value of your company. Enjoy! To access more of Disruptions’s content please visit the following website: Membership Plans

Read more

Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

“En strategi – uansett hvor glitrende den er – gir ingen resultater i seg selv, det er implementering av den som gir alle resultatene den lover” Onsdag 6. Februar delte Pål Wæhle sine erfaringer med BI studenter om hvordan strategiarbeid foregår i praksis og hvordan det kan forbedres. Foredraget baserte seg på erfaringer fra Benes Ageres arbeid… Continue reading Fra Strategi til Resultater – hva er det ledere strever med?

Read more

Ønsker du å få strategien gjennomført eller drive en vellykket transformasjon?

Kontakt oss i dag for å forstå hvordan vi sammen kan mestre fremtiden.

Kontakt oss