Kunsten å lede på avstand

Kunsten å lede på avstand

Å lede på avstand skaper utfordringer, men også muligheter. Med modige ledere og riktige verktøy, er det fullt mulig å drive krevende prosesser virtuelt, mener ekspertene. Kostnadene ved å utsette arbeidet, kan bli store. – De første månedene av pandemien var det mange ledere og ledergrupper som satte krisestab. Fokus var utelukkende på hvordan selskapet… Continue reading Kunsten å lede på avstand

Read more

Hvordan perspektivmeldingen påvirker næringslivet

Hvordan perspektivmeldingen påvirker næringslivet

Perspektivmelingen utarbeides av Finansdepartementet og legges frem for Stortinget hvert fjerde år. Meldingen peker på utfordringer i norsk økonomi og tilnærminger innenfor et tidsperspektiv på 40 år.  Flere av problemstillingene som ble lagt frem i perspektivmelingen i februar 2021 er av generell interesse og har vært kjent og debattert i mange tiår. For næringslivsledere i… Continue reading Hvordan perspektivmeldingen påvirker næringslivet

Read more

Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Bene Agere er tildelt en rammeavtale med Forsvarssektoren innen strategisk rådgivning.  Avtalen gjelder for Forsvarsdepartementet med de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. I tillegg kan Nasjonal Sikkerhetsmyndighet benytte avtalen. Avtalen har trådt i kraft med en varighet på 2 år. Langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 14 S 2020-2021 «Evne til forsvar – vilje… Continue reading Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Read more

Verden etter COVID-19

Verden etter COVID-19

Foretakene er per juli 2020 i veldig ulik fase. Noen – som deler av handelen – har større fart og går bedre enn noensinne, andre – som tjenestebransjer – er fortsatt midt i krisen på grunn av restriksjonene. Det hersker fortsatt stor usikkerhet om scenariene for selve pandemien, og selv om det brede publikum nå… Continue reading Verden etter COVID-19

Read more

Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Over the past two months Bene Agere has hosted and supported the young entrepreneur Awo Abdulqadir while she has build and launched her start-up named DAQANI. During her studies Awo specialized in trends and emotional and cultural intelligence. Her start-up DAQANI is a consulting agency focused on supporting companies in building a multicultural strategy in order to expand their reach and growth and… Continue reading Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Read more

Ønsker du å få strategien gjennomført eller drive en vellykket transformasjon?

Kontakt oss i dag for å forstå hvordan vi sammen kan mestre fremtiden.

Kontakt oss